Menu

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 27. marts 2019 kl 18.30

image
05. marts 2019 kl. 21:19
på Mørkhøj Bibliotek (Mødelokalet), Ilbjerg Alle 38 A, 2860 Søborg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent

  Bestyrelsen foreslår det årlige kontingent ændret således:

  a) Kvindesenior: Fra kr. 1.840,00 til kr. 1.880,00
  b) U12-U18: Fra kr. 1.240,00 til kr. 1.280,00
  c) U11 og nedefter: Fra kr. 1.140,00 til kr. 1.180,00

 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
  Forslag som ønsket behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen.

 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

  På valg er, Jimmy Magelund, modtager genvalg
  På valg er, Casper Vestergaard Ottesen, modtager genvalg
  På valg er, Gitte Brunsgaard Larsen, modtager genvalg
  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1-årig periode (aktive i bestyrelsen, men uden stemmeret)

 7. Eventuelt

Pbv.
Jimmy Magelund, formand
5. Marts 2019Adgang og stemmeret til generalforsamlingen har alle aktive medlemmer over 15 år, der ikke er i kontingentrestance. Aktive medlemmer under 15 år har én stemme, som kan forvaltes af den ene forælder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

 

Download indkaldelsen her.