Menu

Indkaldelse til generalforsamling i FC Bella, tirsdag den 31. marts 2020 kl. 18.30

image
14. marts 2020 kl. 09:16
på Mørkhøj Bibliotek (Mødelokalet), Ilbjerg Alle 38 A, 2860 Søborg.

Indkaldelse til generalforsamling i FC Bella, tirsdag den 31. marts 2020 kl. 18.30 på Mørkhøj Bibliotek (Mødelokalet), Ilbjerg Alle 38 A, 2860 Søborg.

(Klubben giver en sandwich efter generalforsamlingen – kræver dog tilmelding til: jimmy@fcbella.dk senest 25. marts 2020)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

 4. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår det årlige kontingent ændret således:
  Kvindesenior: Fra kr. 1.880,00 til kr. 1.920,00
  U12-U18: Fra kr. 1.280,00 til kr. 1.320,00
  U11 og nedefter: Fra kr. 1.180,00 til kr. 1.220,00

 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelsen
  Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændring som følger:

  Med reference til vedtægternes §11 fremsættes hermed forslag til ændringer af vedtægterne:
  Ændring af tidspunktet for kontingentbetaling fra 1. maj og 1. november til 1. april og 1. oktober.

  Den foreslåede ændring medfører følgende ændring af vedtægterne:

  § 5 Kontingent
  Stk. 1 Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære general­forsamling. Kontingent betales 1/4 og 1/10. Bestyrelsen fastsætter opkrævningsformen. Medlemmer kan ikke deltage i aktiviteter før kontingentet er betalt.

  Forslag som ønsket behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen.

 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  På valg er, Joan Nielsen, modtager genvalg
  På valg er, Finn Lauritzen, modtager genvalg
  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1-årig periode (aktive i bestyrelsen, men uden stemmeret)
 7. Eventuelt

Pbv.
Jimmy Magelund, formand
13. Marts 2020


Adgang og stemmeret til generalforsamlingen har alle aktive medlemmer over 15 år, der ikke er i kontingentrestance. Aktive medlemmer under 15 år har én stemme, som kan forvaltes af den ene forælder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Hent indkaldelse her