MenuHvordan melder jeg mig ind:

Vælg "Indmeldelse i afdelingen" og opret en DBU-profil. Klubben modtager herefter din indmeldelse og sender en velkomstmail.

Information:

Ved indmeldelse midt i en kontingentperiode betales fuldt kontingent. Næste kontingentopkrævning bliver forholdsmæssigt reduceret i forhold til indmeldelsestidspunktet.

Nye medlemmer pålægges et indmeldelsesgebyr på kr. 100,-.

Kontingentet betales to gange årligt: 1. april (for foråret) og 1. oktober (for efteråret).

Passiv- / støttemedlem opkræves én gang årligt.

Ved for sent indbetalt kontingent opkræves et rykkergebyr på kr. 100,00.

Indmeldelse er bindende indtil skriftlig udmeldelse er modtaget på: udmeld@fcbella.dk

Såfremt et medlem ikke reagerer på den 2. udsendte rykker på kontingentrestance, vil vedkommende automatisk blive udmeldt af FC Bella. Medlemmet vil herefter ikke kunne få udleveret sit spillercertifikat, der er en forudsætning for at kunne spille for en anden klub, før restancen og tilbagelevering af evt. udlånt spillertøj m.v., er afklaret.

Jeg/vi giver ved min indmeldelse tilladelse til, at der gerne må tages billeder (holdbilleder, portrætter, billeder fra stævner/kampe osv.) som klubben kan vise på www.fcbella.dk og klubbens Facebook side m.v.

Luk