Menu

Udmeldelse

Hvis du ønsker at blive udmeldt af FC Bella, skal det ske skriftligt ved at sende en mail til:

udmeld@fcbella.dk

med angivelse af navn og fødselsdato.

Evt. ny klub skal anmode om spillercertifikat elektronisk, som herefter “udleveres”, hvis man ikke er i kontingentrestance.

Luk