Menu

Årshjul

 

Bestyrelsen Klubben

Januar
Møde med Frivillighedsudvalget
Delegeretmøde DBU Sjælland (2 prs.)
Idrætsprisen i Gladsaxe Kommune                               Holdtilmeldinger DBU Sjælland
Ansøgning om udendørsbaner
Ansøgning om trænertilskud
Indberetning af medlemmer til Kommunen
Aflevering af bilag til revisor til regnskabet

Januar

Februar
Heldagsseminar (efterfølgende spisning)
Indsendelse af tilskudsregnskab til Kommunen
Ansøgning om indendørsbaner
Evaluering af årshjul

Forberedelse/indkaldelse til generalforsamling
Booking af aula til afslutningsfest

Februar


 

Marts
Generalforsamling
Forældrefest
Banetidsfordeling

Marts
Forældrefest (1. lørdag i marts)
Individuelle forældremøder respektive hold

April
Kontingentopkrævning
Årsrengøring af klubben
Klargøring af baner/mål/materialer m.v.
Udlandstur
Pigeraketten 

April
Udlandstur
(Salg af Lillebror lodder)
DBU Pigeraketten – hverdagsarrangement 12.00-17.00 (april/maj)
Årsrengøring af klubben
Klargøring af baner/mål/materiel m.v.
DBU Pigeraketten

Maj
Opfølgning på kontingentbetalinger
Formøde om Sankt Hans
Bestilling af præmier til afslutning 

Maj
DBU Pigeraketten
Formøde om Sankt Hans arrangement

Juni
Madsby Pige Cup
Sankt Hans
Afslutningsfest – alle hold

Juni

Madsby – alle hold op til U14 (U15)
Sankt Hans
Afslutningsfest – alle børn- og ungdomshold
1)Der skal hænges sedler op om Skt. Hans arrangementet
2) der skal sælges lodsedler til Skt. Hans arrangementet

Juli
Holdtilmeldinger DBU Sjælland

Juli
Ferie

August
Klargøring af baner/mål/materialer m.v.
Møde med Frivillighedsudvalget
Frivillighedsfest

August
1. træning efter sommerferien kan man tage støvler med og sælge/bytte.
Klargøring af baner/mål/materiel m.v.

September
Fordeling af vintertræningstider

September

Oktober
Kontingentopkrævning
Træner/ledermøde/fest

Oktober
Træner/leder- møde og frivillighedsfest FC Bella

November
Opfølgning på kontingentbetalinger
Fornyelse af træner-/lederkontrakter

November

December
Fastsættelse af datoer for næste års bestyrelsesmøder
Fastsættelse af datoer for næste års aktiviteter

December

Luk