Menu

Værdier / politik

FC Bella´s politik og værdier

 • Ingen er over klubben
 • Vi accepterer ikke mobning og racisme i nogen form
 • Vi accepterer ikke, at klubbens medlemmer behandler hinanden dårligt i hverken omtale eller handling
 • Vi accepterer alle
 • Alle, som er medlem af FC Bella, og som bærer klubbens logo på tøj eller merchandises, forventes at opføre sig orden- og redeligt, så klubben og dens logo ikke stilles i miskredit
 • At alle passer på det, som har en værdi for klubben i form af mennesker, økonomi, bygninger, områder, materiel mv.
 • At alle ledere, ambassadører og spillere er rollemodeller
 • At give frihed til den enkelte til, at træffe selvstændige beslutninger indenfor de aftalte værdier / politiker
 • Klubben samarbejder med kommunen om, at skabe mulighed for de børn som ønsker at dyrke idræt i klubben, men hvor familien ikke har økonomisk mulighed for dette
 • At klubben arbejder på, at være et naturligt samlingspunkt for klubbens medlemmer og familier 
 • Alle respekterer hinanden på tværs af alder, religiøse forhold og lignende, og efterlever alle trænere og leders anvisninger

Vi håber og ønsker, at I som forældre:

 • Er med til at bidrage til en positiv ånd i klubben, også når I repræsenterer klubben på udebane
 • Viser respekt for arbejdet i klubben (alle arbejder ulønnet), og at I deltager i klubbens arrangementer
 • Støtter og hjælper trænere/ledere, hvis der er behov for praktisk hjælp i forbindelse med kampe og stævner og lignende
 • Er gode tilskuere, der roser og opmuntrer alle spillerne på holdet
 • Er gode forbilleder for børnene med god opførsel overfor dommere og modstandere
 • Tager kontakt til trænere/ledere og bidrager til problemløsning ved evt. opståede uoverensstemmelser, eller hvis I har spørgsmål generelt
 • Er villige til at påtage jer opgaver for klubben, som en del af det frivillige arbejde
 • I forbindelse med udekampe er det spillerens/forældrenes ansvar, at spilleren har kørelejlighed
Luk